Spoštovani starši

Kot vsako leto, tudi letos OBČINSKA ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE ŠENTJUR, organizira letovanje za šolske otroke in mladostnike do 18. leta starosti. Tudi letos bomo letovali v domovih ZPM Ljubljana Moste Polje, to je v ZAMBRATIJI in KRANJSKI GORI. To so edine kapacitete, ki so nam na razpolago, saj imajo vse občine pokrite počitniške domove s svojimi otroki.

Izmene v katerih bodo letovali naši šolarji:

 ZAMBRATIJA

  1. izmena: 6.7. do 16. 7. 2019 – Počitnice za mladostnike,13. – 18. let – 290€.
  2. izmena: 16. 7. do 26. 7. 2019 – 7- 15 let – 290 €,
  3. izmena: 5. 8. do 15. 8. 2019  –  7- 15 let – 290 €.

Cene veljajo za vse otroke, ki imajo stalno prebivališče v občini Šentjur in Dobje, cena za ostale občine  znaša 350€.

KRANJSKA GORA

14.7. do 20.7. 2019: RAZGIBANE ANGLEŠKE POČITNICE  – tabor učenja angleščine, 7. – 14. let –  195 €.

Vse prijavnice dobite pri svetovalni delavki na vaši šoli. Prijavi obvezno priložite odločbo o otroškem dodatku, saj se ekonomska cena letovanja lahko še zniža glede na socialni status otroka in zdravstveno stanje. Zdravstveno letovanje je namenjeno vsem otrokom, ki pogosteje obolevajo in je subvencionirano s strani Zavoda za zdravstveno  zavarovanje Slovenije. Pogoj je zdravstveni predlog, ki ga lahko pridobite pri otrokovem osebnem zdravniku. Do zdravstvenega letovanja je upravičen otrok, ki je bil pogosteje bolan in ima to zabeleženo v medicinski dokumentaciji ali je bil hospitaliziran. Osebni zdravnik na podlagi zdravstvene dokumentacije izda zdravniško potrdilo in s tem lahko uveljavite  subvencijo do zdravstvenega letovanja. Zdravniško potrdilo priložite prijavnici in tako  uveljavite znižano plačilo.  Vsi ostali otroci brez zdravstvenega predloga plačajo polno ceno, upoštevamo lahko le socialni status za znižanje plačila glede na dohodke družine, kar je razvidno iz odločbe o otroškem dodatku. Prijavnina znaša 10€ in jo plačate skupaj s prijavo.

Znesek, ki ga boste prejeli, boste lahko poravnali v dveh obrokih v mesecu juniju in v mesecu juliju. Letovanje mora biti plačano do odhoda otroka na letovanje. V  primeru finančnih težav, pokličite 041 808 793, da se dogovorimo o odlogu plačila.

Prijavnice vrnite do 29.5. 2019 vaši svetovalni delavki.

Vse opise programov si lahko ogledate na internetni strani ZPM MOSTE POLJE.

ŽELIMO, DA BI SE  ČIMVEČ OTROK  UDELEŽILO NAŠEGA LETOVANJA, SAJ BODO TAKO PREŽIVELI DEL POČITNIC V BREZSKRBNEM IN USTVARJALNEM VZDUŠJU.

Albina Karmuzel

Predsednica  OZPM ŠENTJUR