Šolski sklad

Delo šolskega sklada vodi upravni odbor.

Upravni odbor šolskega sklada sestavljajo predstavniki staršev:

Marjana Kladnik, Boris Dolničar in Lidija Siuka

predstavniki šole: Silva Kladnik, Anita Mastnak, Štefka Planko in Alenka Polenšek.

Predsednica Šolskega sklada je Marjana Kladnik,

Šolski sklad je ustanovljen z namenom pridobivanje sredstev s prispevki staršev, z donacijami podjetij in podjetnikov ter najrazličnejšimi akcijami, v katerih sodelujejo učenci in učitelji šole. Sredstva Šolskega sklada so namenjena pomoči socialno šibkim učencem, raziskovalni dejavnosti na šoli, pomoči nadarjenim učencem na posameznih področjih in nadstandardnemu programu šole (šole v naravi, izleti, tabori, udeležba na tekmovanjih, fakultativni pouk jezikov), da bi bil le-ta dostopen čim večjemu številu šolarjev. Pravila, ki urejajo delovanje Šolskega sklada in vloge za pomoč najdete v rubrikah Šolska zakonodaja in Obrazci.

Program Šolskega sklada 2019_2020

Zapisnik 1. redne seje Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Slivnica pri Celju