Na naši šoli že nekaj let zapored sodelujemo v mednarodnem projektu »Pozdrav ptic miru«. V projektu sodelujejo učenci razredne stopnje matične šole in obeh podružnic.

Namen projekta je ozaveščati učence o pomenu miru in vzdrževanju dobrih medsebojnih odnosov v šoli, doma in nasploh po svetu. Pomembno se nam zdi, da že pri naših najmlajših učencih začnemo spodbujati in krepiti vrednote kot so strpnost, spoštovanje, medsebojna pomoč in sodelovanje.

Cilji projekta so:
– razvijanje socialnih veščin za strpno sobivanje in oblikovanje kulturnega dialoga,
– razvijanje državljanskih kompetenc,
– aktivno vključevanje v spreminjanje družbenega življenja,
– spodbujanje pozitivnih misli in optimističnega ravnanja.

Šolsko leto 2023/2024
V tem šolskem letu so učenci v podaljšanem bivanju izdelovali pisane ptice miru s pozitivnim sporočilom, ki so jih ponesli domov in jih razdelili med zaposlene na šoli.

Igrali so se različne gibalne, družabne in socialne igre, s katerimi so razvijali strpnost, medsebojno sodelovanje in mirno reševanje konfliktov.