Ostali dosežki

Ostali dosežki v šolskem letu 2019/2020

5. 2. 2020
KRESNIČKA (šolsko tekmovanje)
Priznanje:
Anej Tai Antlej, Florijan Bratec, Jan Reberšak – 2. r.
Žan Leskovšek – 3. r.

10. 3. 2020
9. literarni in fotografski natečaj ŠC Šentjur:
“Kmečki običaji nekoč in danes”
Na literarnem področju so sodelovale: Katarina Debelec – 7. r.; Ana Mastnak – 8. a; Karin Kristan – 8. b.
Bronasto priznanje je prejela  Ana Mastnak – 8. a.
Na fotografskem področju je sodelovala Nina Steiner – 8. b in prejela je zlato priznanje.

22. 4. 2020
Fotografski natečaj “KOZJANSKO 2019”
Nagrajene fotografije v posamezni kategoriji:
kategorija C – Jaka Šentjurc – 2. r.
kategorija E – Klara Arlič – 2. r. PŠ Prevorje

15. 6. 2020
Zaključek projekta “ZLATA BRALKA, ZLATI BRALEC”
Knjižna nagrada in priznanje:
Tomi Tanšek, Jakob Tojnko, Eva Skale – 9.
Jure Kokol, Žiga Polšak – 9. b

15. 6. 2020
Vpis v ZLATO KNJIGO in knjižna nagrada
Jerneja Gajšek, Jakob Tojnko – 9. a
Žiga Polšak – 9. b

17. 6. 2020
SPREJEM PRI ŽUPANU
Jerneja Gajšek, Jakob Tojnko, Eva Skale – 9. a
Žiga Polšak, Nevena Lukić – 9. b

24. 6. 2020
POHVALA OB KONCU ŠOLSKEGA LETA
Eva Polenšek, Tinkara Tržan, Timotej Aman – 2. r.
Brina Gajšek, Tinkara Mastnak, Alen Ocvirk – 4. r.
Žan Pertinač – 5. r. PŠ Prevorje
Aljaž Zakošek – 5. r. PŠ Loka pri Žusmu
Ana Bobnar, Zoja Planko, Miha Mastnak – 6. a
Maša Maček, Ema Skale, Kristina Tržan – 6. b
Sara Belina, Larisa Mastnak, Eva Užmah, Katarina Debelec, Timeja Novak – 7. r.
Leja Planko, Klavdij Lesjak, Ana Mastnak, Zoja Ojsteršek – 8. a
Ana Užmah, Neža Bobnar, Nina Steiner – 8. b