Individualne govorilne ure potekajo v dopoldanskem času telefonsko ali kot video klic, po predhodni najavi staršev po elektronski pošti.

V času, ko ima učitelj pouk po urniku, ne sme imeti pogovora s starši. Če je pogovor nujno opraviti takoj, je na razpolago svetovalna delavka, pomočnica ravnateljice ali ravnateljica.

Skupne govorilne ure so za vse razrede enkrat v mesecu od 15:30 do 16:30. Namenjene so individualnim razgovorom med staršiin razredniki njihovih otrok, seveda pa tudi za razgovore z učitelji, ki otroka poučujejo.