Bronasta priznanja

Bronasta priznanja v šolskem letu 2017/2018

28. 9. 2017
LOGIKA (šolsko tekmovanje)
Kristjan Križan, Manca Kupec Arzenšek, Kiara Kolar, Julija Petek, Klemen Trobec – 1. r.
Urška Verk, Nika Tia Antlej, Jan Gunzek, Alen Ocvirk, Brina Gajšek – 2. r.
Leja Loknar, Gal Doberšek – 2. r. PŠ Loka pri Žusmu
Lara Pertinač – 2. r. PŠ Prevorje
Lucija Bratec, Alisa Platovšek, Zala Jelen, Gašper Čakš – 3. r.
Lukas Krajnc – 3. r. PŠ Loka pri Žusmu
Žan Pertinač – 3. r. PŠ Prevorje
Ana Bobnar – 4. r.
Aleks Čavš – 4. r. PŠ Loka pri Žusmu
Anej Dimec, Maša Maček – 4. r. PŠ Prevorje
Sara Tanšek, Aljaž Steble – 5. r.
Danaja Krajnc – 6. b
Žiga Polšak – 7. b
Niko Žafran – 8. b
Nika Škornik – 9. r.

13. 10. 2017
19. tekmovanje v ZNANJU O SLADKORNI BOLEZNI (šolsko tekmovanje)
Leja Ratej – 8. a
Veronika Planko, Tjaša Pungeršek – 8. b

16. 10. 2017
ANGLEŠČINA za 8. razred (šolsko tekmovanje)
Niko Žafran – 8. b

15. 11. 2017
ANGLEŠČINA za 9. razred (šolsko tekmovanje)
Žan Debelec, Alja Pohajač, Eva Šket, Nika Škornik, Sara Žafran

5. 12. 2017
ZGODOVINA (šolsko tekmovanje)
Maja Podkrajšek – 8. a
Nejc Polenek Štorman, Niko Žafran – 8. b
Žan Debelec – 9. r.

6. 2. 2018
FIZIKA (šolsko tekmovanje)
Niko Žafran – 8. b
Nika Škornik – 9. r.

7. 12. 2017
ASTRONOMIJA za DOMINIKOVA PRIZNANJA (šolsko tekmovanje)
Jakob Tojnko – 7. a
Patrik Miklavčič Budja – 8. a
Žan Debelec, Nika Škornik – 9. r.

12. 12. 2017
Tekmovanje v znanju iz SLOVENŠČINE za CANKARJEVO PRIZNANJE (šolsko tekmovanje)
Ana Bobnar, Maja Jagodič – 4. r.
Larisa Mastnak – 5. r.
Ana Užmah – 6. b
Eva Skale, Jakob Tojnko – 7. a
Žiga Polšak – 7. b
Leja Ratej, Larisa Recko – 8. a
Nejc Polenek Štorman, Niko Žafran – 8. b
Nika Škornik – 9. r.

12. 3. 2018
VESELA ŠOLA (šolsko tekmovanje)
Maša Maček, Anej Dimec – 4. r. (PŠ Prevorje)
Sara Tanšek – 5. r.
Nika Škornik – 9. r.