Bronasta priznanja

Bronasta priznanja v šolskem letu 2018/2019

27. 9. 2018
LOGIKA (šolsko tekmovanje)
Martina Gril, Klara Arlič – 1. r. (PŠ Prevorje)
Žana Melanšek – 2. r. (PŠ Prevorje)
Andrei Buianov, Kristjan Križan, Julija Petek, David Zalokar, Jaka Kodrič, Žan Leskovšek, Jan Tržan – 2. r.
Žan Pertinač – 4. r. (PŠ Prevorje)
Lucija Bratec, Nejc Leskovšek, Taj Planko – 4. r.
Maša Maček – 5. r. (PŠ Prevorje)
Aleks Centrih – 5. r. (PŠ Loka pri Žusmu)
Zoja Planko, Ana Bobnar, Gal Tržan, Kristina Tržan – 5. r.
Larisa Mastnak, Eva Užmah – 6. r.
Leja Planko, Ana Mastnak – 7. a
Ana Užmah, Karin Kristan – 7. b
Jakob Tojnko – 8. a
Žiga Polšak – 8. b
Niko Žafran – 9. b

12. 10. 2018
Tekmovanje v znanju o SLADKORNI BOLEZNI (šolsko tekmovanje)
Leja Ratej, Maruša Vovk – 9. a
Veronika Planko – 9. b

15. 10. 2018
ANGLEŠČINA za 8. razred (šolsko tekmovanje)
Nevena Lukić – 8. b