Bronasta priznanja

Bronasta priznanja v šolskem letu 2020/2021

24. 9. 2020
LOGIKA (šolsko tekmovanje)
Sara Gril – 1. r.  (PŠ Prevorje)
Zoja Leskovšek, Benjamin Jurkovšek, Nik Zorko – 2. r.
Jaka Šentjurc – 3. r.

Julija Petek – 4. r.
Lara Pertinač – 5. r. (PŠ Prevorje)
Matic Pišek – 5. r. (PŠ Loka pri Žusmu)
Lucija Bratec – 6. a
Ana Bobnar – 7. a

Larisa Mastnak, Katarina Debelec – 8. r.
Ana Mastnak – 9. a
Danaja Krajnc, Ana Užmah – 9. b

16. 10. 2020
TEKMOVANJE V ZNANJU O SLADKORNI BOLEZNI (šolsko tekmovanje)
Katarina Debelec, Larisa Mastnak, Benjamin Planko, Eva Užmah – 8. r.
Leja Planko – 9. a