Bronasta priznanja

Bronasta priznanja v šolskem letu 2019/2020

26. 9. 2019
LOGIKA (šolsko tekmovanje)
Alina Centrih, Luka Guzej, Karin Sušec – 1. r. (PŠ Loka pri Žusmu)
Aljaž Pacek, Martina Gril, Maj Dimec – 2. r.  (PŠ Prevorje)
Matic Loknar – 2. r. (PŠ Loka pri Žusmu)
Julija Petek, Andrei Buianov – 3. r.
Lara Pertinač – 4. r. (PŠ Prevorje)
Viktor Buianov, Jan Gunzek – 4. r.
Žan Pertinač – 5. r. (PŠ Prevorje)
Žana Skale Mastnak – 5. r. (PŠ Loka pri Žusmu)
Alisa Platovšek – 5. r.
Leja Planko – 8. a

10. 10. 2019
19. Bienale otroške grafike na temo “BARVA V GRAFIKI” – Žalec
Klara Jančič, Mateja Krošl – 9. a

11. 10. 2019
21. šolsko tekmovanje v ZNANJU O SLADKORNI BOLEZNI
Leja Planko, Ana Mastnak – 8. a

21. 10. 2019
Tekmovanje iz ANGLEŠČINE za 8. razred (šolsko tekmovanje)
Ana Užmah – 8. b

12. 11. 2019
Tekmovanje iz znanja SLOVENŠČINE za CANKARJEVO PRIZNANJE (šolsko tekmovanje)
Ana Bobnar – 6. a
Maša Maček, Kristina Tržan – 6. b
Larisa Mastnak, Eva Užmah, Katarina Debelec – 7. r.
Leja Planko, Ana Mastnak – 8. a
Ana Užmah – 8. b
Jakob Tojnko – 9. a
Žiga Polšak – 9. b

14. 11. 2019
Tekmovanje iz ANGLEŠČINE za 9. razred (šolsko tekmovanje)
Nevena Lukić, Jure Kokol, David Potočnik – 9. b

5. 12. 2019
ASTRONOMIJA (šolsko tekmovanje)
Leja Planko, Gabrijel Jazbinšek, Ana Mastnak – 8. a
Miha Mansutti, Ana Užmah – 8. b
Jakob Tojnko – 9. a

3. 12. 2019
ZGODOVINA (šolsko tekmovanje)
Leja Planko, Ana Mastnak – 8. a
Žiga Polšak – 9. b

5. 2. 2020
Tekmovanje v znanju FIZIKE za Stefanova priznanja (šolsko tekmovanje)
Leja Planko – 8. a
Danaja Krajnc, Alen Salobir – 8. b
Jakob Tojnko, Eva Skale – 9. a
Žiga Polšak, Sara Koprivc – 9. b

11. 3. 2020
VESELA ŠOLA (šolsko tekmovanje)
Maja Arzenšek – 4. r. PŠ Prevorje
Žan Pertinač – 5. r. PŠ Prevorje
Ana Bobnar – 6. a
Kristina Tržan – 6. b