Bronasta priznanja

Bronasta priznanja v šolskem letu 2017/2018

28. 9. 2017
LOGIKA (šolsko tekmovanje)
Kristjan Križan, Manca Kupec Arzenšek, Kiara Kolar, Julija Petek, Klemen Trobec – 1. r.
Urška Verk, Nika Tia Antlej, Jan Gunzek, Alen Ocvirk, Brina Gajšek – 2. r.
Leja Loknar, Gal Doberšek – 2. r. PŠ Loka pri Žusmu
Lara Pertinač – 2. r. PŠ Prevorje
Lucija Bratec, Alisa Platovšek, Zala Jelen, Gašper Čakš – 3. r.
Lukas Krajnc – 3. r. PŠ Loka pri Žusmu
Žan Pertinač – 3. r. PŠ Prevorje
Ana Bobnar – 4. r.
Aleks Čavš – 4. r. PŠ Loka pri Žusmu
Anej Dimec, Maša Maček – 4. r. PŠ Prevorje
Sara Tanšek, Aljaž Steble – 5. r.
Danaja Krajnc – 6. b
Žiga Polšak – 7. b
Niko Žafran – 8. b
Nika Škornik – 9. r.

13. 10. 2017
19. tekmovanje v ZNANJU O SLADKORNI BOLEZNI (šolsko tekmovanje)
Leja Ratej – 8. a
Veronika Planko, Tjaša Pungeršek – 8. b

16. 10. 2017
ANGLEŠČINA za 8. razred (šolsko tekmovanje)
Niko Žafran – 8. b

15. 11. 2017
ANGLEŠČINA za 9. razred (šolsko tekmovanje)
Žan Debelec, Alja Pohajač, Eva Šket, Nika Škornik, Sara Žafran

16. 11. 2017
Matematično tekmovanje “BOBER” (šolsko tekmovanje)
Jure Arzenšek, Brina Gajšek, Jan Gunzek, Nik Gunzek, Tea Holcinger, Blaž Kladnik, Tadej Kladnik,
Anže Leskovšek, Tinkara Mastnak, Lana Selič, Špela Skale, Katja Steiner, Nika Tia Antlej, Urška Verk – 2. r.
Leja Loknar, Pia Peperko, Matic Pišek, Matic Podhraški – 2. r. PŠ Loka pri Žusmu
Lucija Bratec, Gal Dolničar – 3. r.
Lukas Krajnc – 3. r. PŠ Loka pri Žusmu
Ana Bobnar, Maja Jagodič, Zoja Planko – 4. r.
Eva Užmah – 5. r. PŠ Loka pri Žusmu

5. 12. 2017
ZGODOVINA (šolsko tekmovanje)
Maja Podkrajšek – 8. a
Nejc Polenek Štorman, Niko Žafran – 8. b
Žan Debelec – 9. r.

7. 12. 2017
ASTRONOMIJA za DOMINIKOVA PRIZNANJA (šolsko tekmovanje)
Jakob Tojnko – 7. a
Patrik Miklavčič Budja – 8. a
Žan Debelec, Nika Škornik – 9. r.

12. 12. 2017
Tekmovanje v znanju iz SLOVENŠČINE za CANKARJEVO PRIZNANJE (šolsko tekmovanje)
Ana Bobnar, Maja Jagodič – 4. r.
Larisa Mastnak – 5. r.
Ana Užmah – 6. b
Eva Skale, Jakob Tojnko – 7. a
Žiga Polšak – 7. b
Leja Ratej, Larisa Recko – 8. a
Nejc Polenek Štorman, Niko Žafran – 8. b
Nika Škornik – 9. r.

6. 2. 2018
FIZIKA (šolsko tekmovanje)
Niko Žafran – 8. b
Nika Škornik – 9. r.

12. 3. 2018
VESELA ŠOLA (šolsko tekmovanje)
Maša Maček, Anej Dimec – 4. r. (PŠ Prevorje)
Sara Tanšek – 5. r.
Nika Škornik – 9. r.

15. 3. 2018
MATEMATIKA za VEGOVO PRIZNANJE (šolsko tekmovanje)
Jan Tržan, Kristjan Križan, Manca Kupec Arzenšek, Jaka Kodrič, Anja Muškotevc, Julija Petek, Klemen Trobec – 1. r.
Žana Melanšek – 1. r. PŠ Prevorje
Alen Ocvirk, Tadej Kladnik – 2. r.
Lara Pertinač, Blaška Vinkler – 2. r. PŠ Prevorje
Lucija Bratec – 3. r.
Žan Pertinač – 3. r. PŠ Prevorje
Nik Krajšek, Lucija Verk, Miha Mastnak – 4. r.
Aleks Centrih – 4. r. PŠ Loka pri Žusmu
Benjamin Planko, Larisa Mastnak – 5. r.
Eva Užmah – 5. r. PŠ Loka pri Žusmu
Gabrijel Jazbinšek – 6. a
Neža Bobnar, Danaja Krajnc, Ana Užmah – 6. b
Jerneja Gajšek – 7. a
Jakob Tojnko, Alja Novak – 7. b
Patrik Miklavčič Budja, Maja Podkrajšek – 8. a
Niko Žafran – 8. b
Nika Škornik, Sara Žafran – 9. r.

6. 4. 2018
Tekmovanje v konstruktorstvu in tehnologiji obdelav KTO (regijsko tekmovanje)
Panoga konstruktorstva 2
Miha Mastnak . 4. r.
Panoga tehnologije obdelav
Oskar Gajšek – 7. a, Luka Voga – 8. b
Obdelava kovin T4
Benjamin Košak Pevec, Anže Ratajc – 8. b

3. 5. 2018
LOGIČNA POŠAST (šolsko tekmovanje)
Žan Leskovšek, Julija Petek, Jaka Kodrič, Andrei Buianov, Klemen Trobec, Jakob Trobec – 1. r.
Matic Pišek, Leja Loknar, Gal Doberšek, Pia Peperko – 2. r. PŠ Loka pri Žusmu
Lara Pertinač – 2. r. PŠ Prevorje
Alen Ocvirk, Lana Selič, Tadej Kladnik, Brina Gajšek – 2. r.
Žana Skale, Tadej Lipovšek, Aljaž Zakošek – 3. r. PŠ LOka pri Žusmu
Nejc Leskovšek – 3. r.
Aleks Centrih, Aleks Čavš, Patrik Peperko – 4. r. PŠ Loka pri Žusmu
Maša Maček, Anej Dimec – 4. r. PŠ Prevorje
Maj Novak – 4. r.
Eva Užmah, Sara Belina, Žiga Vidergar, Kiara Turnšek – 5. r. PŠ Loka pri Žusmu
Luka Kodrič, Aljaž Steble – 5. r.
Leja Planko – 6. a
Nika Škornik – 9. r.

17. 5. 2017
LIKOVNI SVET OTROK ŠOŠTANJ 2018
Anja Skale – 7. a
Alja Novak – 7. b
Maruša Vovk – 8. a