Bronasta priznanja

Bronasta priznanja v šolskem letu 2018/2019

27. 9. 2018
LOGIKA (šolsko tekmovanje)
Martina Gril, Klara Arlič – 1. r. (PŠ Prevorje)
Žana Melanšek – 2. r. (PŠ Prevorje)
Andrei Buianov, Kristjan Križan, Julija Petek, David Zalokar, Jaka Kodrič, Žan Leskovšek, Jan Tržan – 2. r.
Žan Pertinač – 4. r. (PŠ Prevorje)
Lucija Bratec, Nejc Leskovšek, Taj Planko – 4. r.
Maša Maček – 5. r. (PŠ Prevorje)
Aleks Centrih – 5. r. (PŠ Loka pri Žusmu)
Zoja Planko, Ana Bobnar, Gal Tržan, Kristina Tržan – 5. r.
Larisa Mastnak, Eva Užmah – 6. r.
Leja Planko, Ana Mastnak – 7. a
Ana Užmah, Karin Kristan – 7. b
Jakob Tojnko – 8. a
Žiga Polšak – 8. b
Niko Žafran – 9. b

12. 10. 2018
Tekmovanje v znanju o SLADKORNI BOLEZNI (šolsko tekmovanje)
Leja Ratej, Maruša Vovk – 9. a
Veronika Planko – 9. b

15. 10. 2018
ANGLEŠČINA za 8. razred (šolsko tekmovanje)
Nevena Lukić – 8. b

14. 11. 2018
Tekmovanje iz ANGLEŠČINE za 9. razred (šolsko tekmovanje)
Anže Kolar, Patrick Miklavčič, Larisa Recko – 9. a
Maksim Loknar, Niko Žafran – 9. b

15. 11. 2018
BOBER (šolsko tekmovanje)
Tia Ivanjko, Kiara Kolar, Kristjan Križan, Manca Kupec Arzenšek, Matic Mastnak,
Jakob Trobec, Klemen Trobec, Jan Tržan, David Zalokar – 2. r.
Nika Tia Antlej, Tadej Kladnik – 3. r.
Leja Loknar – 3. r.  PŠ Loka pri Žusmu
Žana Skale Mastnak – 4. r. PŠ Loka pri Žusmu

4. 12. 2018
ZGODOVINA (šolsko tekmovanje)
Žiga Polšak – 8. b
Leja Ratej, Larisa Recko – 9. a
Niko Žafran – 9. b

6. 12. 2018
ASTRONOMIJA (šolsko tekmovanje)
Jakob Tojnko – 8. a
Patrick Miklavčič – 9. a
Anže Ratajc – 9. b

11. 12. 2018
Tekmovanje v znanju iz slovenščine za CANKARJEVO PRIZNANJE (šolsko tekmovanje)
Alisa Platovšek – 4. r.
Ana Bobnar – 5. r.
Larisa Mastnak, Eva Užmah – 6. r.
Leja Planko, Ana Mastnak, Zoja Ojsteršek – 7. a
Nina Polenek Štorman, Neža Bobnar, Ana Užmah, Danaja Krajnc – 7. b
Jakob Tojnko – 8. a
Žiga Polšak, Maj Drobne – 8. b
Maja Podkrajšek – 9. a

6. 2. 2019
FIZIKA (šolsko tekmovanje)
Jakob Tojnko – 8. a
Patrick Miklavčič – 9. a
Nejc Polenek Štorman – 9. b

13. 3. 2019
VESELA ŠOLA (šolsko tekmovanje)
Žan Pertinač – 4. r. (PŠ Prevorje)
Anej Dimec – 5. r. (PŠ Prevorje)
Katarina Debelec, Rebeka Koprivc, Timeja Novak, Gaja Recko – 6. r.

21. 3. 2019
MATEMATIKA – EVROPSKI KENGURU (šolsko tekmovanje)
Martina Gril, Klara Arlič – 1. r. (PŠ Prevorje)
Patrik Kupec, Jan Reberšak, Eva Kolar, Jerneja Salobir – 1. r.
Jaka Kodrič, Manca Kupec Arzenšek, Julija Petek, Andrei Buianov, Žan Leskovšek – 2. r.
Gal Doberšek – 3. r. (PŠ Loka pri Žusmu)
Alen Ocvirk, Brina Gajšek, Viktor Buianov – 3. r.
Žan Pertinač – 4. r. (PŠ Prevorje)
Alisa Platovšek, Lucija Bratec, Nejc Leskovšek, Miha Kladnik, Nika Kladnik – 4. r.
Aleks Čavš – 5. r. (PŠ Loka pri Žusmu)
Anej Dimec – 5. r. (PŠ Prevorje)
Miha Mastnak, Ana Bobnar, Mateja Zupan – 5. r.
Eva Užmah, Timeja Novak, Larisa Mastnak – 6. r.
Leja Planko – 7. a
Ana Užmah – 7. b
Jakob Tojnko – 8. a
Jure Kokol – 8. b
Niko Žafran, Nejc Polenek Štorman – 9. b

5. 4. 2019
Tekmovanje iz znanja konstruktorstva in obdelave gradiv – KTO (regijsko tekmovanje)
Panoga K2
2. mesto
Miha Mastnak – 5. r.
Panoga T1
4. mesto
Benjamin Planko – 6. r.
Panoga T4
3. mesto
Oskar Gajšek, Tomi Tanšek – 8. a

10. 5. 2019
LOGIČNA POŠAST (šolsko tekmovanje)
Luka Krajšek, Tinkara Tržan, Anej Tai Antlej, Florijan Bratec – 1. r.
Jaka Kodrič, Kristjan Križan,  – 2. r.
Blaška Vinkler – 3. r. PŠ Prevorje
Pia Peperko – 3. r. PŠ Loka pri Žusmu
Nika Tia Antlej, Brina Gajšek, Tinkara Mastnak, Lana Selič – 3. r.
Lukas Krajnc, Žana Skale Mastnak – 4. r. PŠ Loka pri Žusmu
Nejc Leskovšek, Aljaž Voga, Taj Planko – 4. r.

Aleks Centrih, Aleks Čavš – 5. r. PŠ Loka pri Žusmu
Maša Maček – 5. r. PŠ Prevorje
Zoja Planko, Miha Mastnak, Kristina Tržan, Ana Bobnar, Nik Krajšek – 5. r.
Aljaž Steble – 6. r.
Gabrijel Jazbinšek, Klavdij Lesjak – 7. a
Jakob Tojnko – 8. a
Sara Koprivc, Žiga Poljšak – 8. b
Patrick Miklavčič – 9. a

23. 5. 2019
51. likovni natečaj LIKOVNI SVET OTROK Šoštanj 2019
Alen Salobir, Miha Mansutti, Nina Polenek Štorman – 7. b
Leja Ratej, Patrik Štancer – 9. a