Bronasta priznanja

Bronasta priznanja v šolskem letu 2018/2019

27. 9. 2018
LOGIKA (šolsko tekmovanje)
Martina Gril, Klara Arlič – 1. r. (PŠ Prevorje)
Žana Melanšek – 2. r. (PŠ Prevorje)
Andrei Buianov, Kristjan Križan, Julija Petek, David Zalokar, Jaka Kodrič, Žan Leskovšek, Jan Tržan – 2. r.
Žan Pertinač – 4. r. (PŠ Prevorje)
Lucija Bratec, Nejc Leskovšek, Taj Planko – 4. r.
Maša Maček – 5. r. (PŠ Prevorje)
Aleks Centrih – 5. r. (PŠ Loka pri Žusmu)
Zoja Planko, Ana Bobnar, Gal Tržan, Kristina Tržan – 5. r.
Larisa Mastnak, Eva Užmah – 6. r.
Leja Planko, Ana Mastnak – 7. a
Ana Užmah, Karin Kristan – 7. b
Jakob Tojnko – 8. a
Žiga Polšak – 8. b
Niko Žafran – 9. b

12. 10. 2018
Tekmovanje v znanju o SLADKORNI BOLEZNI (šolsko tekmovanje)
Leja Ratej, Maruša Vovk – 9. a
Veronika Planko – 9. b

15. 10. 2018
ANGLEŠČINA za 8. razred (šolsko tekmovanje)
Nevena Lukić – 8. b

14. 11. 2018
Tekmovanje iz ANGLEŠČINE za 9. razred (šolsko tekmovanje)
Anže Kolar, Patrik Miklavčič, Larisa Recko – 9. a
Maksim Loknar, Niko Žafran – 9. b

15. 11. 2018
BOBER (šolsko tekmovanje)
Tia Ivanjko, Kiara Kolar, Kristjan Križan, Manca Kupec Arzenšek, Matic Mastnak,
Jakob Trobec, Klemen Trobec, Jan Tržan, David Zalokar – 2. r.
Nika Tia Antlej, Tadej Kladnik – 3. r.
Leja Loknar – 3. r.  PŠ Loka pri Žusmu
Žana Skale Mastnak – 4. r. PŠ Loka pri Žusmu

4. 12. 2018
ZGODOVINA (šolsko tekmovanje)
Žiga Polšak – 8. b
Leja Ratej, Larisa Recko – 9. a
Niko Žafran – 9. b

6. 12. 2018
ASTRONOMIJA (šolsko tekmovanje)
Jakob Tojnko – 8. a
Patrik Miklavčič – 9. a
Anže Ratajc – 9. b

11. 12. 2018
Tekmovanje v znanju iz slovenščine za CANKARJEVO PRIZNANJE (šolsko tekmovanje)
Alisa Platovšek – 4. r.
Ana Bobnar – 5. r.
Larisa Mastnak, Eva Užmah – 6. r.
Leja Planko, Ana Mastnak, Zoja Ojsteršek – 7. a
Nina Polenek Štorman, Neža Bobnar, Ana Užmah, Danaja Krajnc – 7. b
Jakob Tojnko – 8. a
Žiga Polšak, Maj Drobne – 8. b
Maja Podkrajšek – 9. a

6. 2. 2019
FIZIKA (šolsko tekmovanje)
Jakob Tojnko – 8. a
Patrik Miklavčič – 9. a
Nejc Polenek Štorman – 9. b