Vloga za napovedano odsotnost učenca
– Vloga subvencioniranje šole v naravi
– Vloga za dodelitev statusa
– Vloga za oprostitev obiskovanja izbirnih predmetov 2023-2024
– Prošnja za denarno pomoč
Prijava učenca na prehrano 2021/22
– Preklic prijave na prehrano