Naslov: OŠ Slivnica pri Celju – knjižnica,
Gorica pri Slivnici 61, 
3263 Gorica pri Slivnici

Telefon: 05 969 6057

E-pošta: knjiznica@slivnica.si

Knjižničarka: Jožica Vodeb

Odprtost knjižnice za izposojo: knjižnica je odprta vsak delovnik po šolskem koledarju po urniku:

 

Učenci si lahko gradivo izposojajo pred poukom, med glavnim odmorom in po pouku.  Za učence 1. triade imamo dogovorjeno skupinsko izposojo ob sredah, četrtkih in petkih, v knjižnico lahko prihajajo tudi ob drugih terminih. Če bo knjižničarka obiskala katero od podružnic, bo knjižnica ob ponedeljkih odprta le pred poukom. Za izposojo, vračanje in podaljševanje gradiva učenci potrebujejo izkaznico.

Ure knjižničnega informacijskega znanja bomo izvajali ob petkih oz. po dogovoru z učitelji.

Knjižnica je zaprta:
– kadar knjižničarka opravlja druge zadolžitve (ima pouk, jutranje varstvo ali izvaja ure nadomeščanja in knjižničnega informacijskega znanja, ima zadolžitve na dnevih dejavnosti, je prisotna na sestankih, opravlja delo na podružnicah)
– kadar je knjižničarka odsotna (izobraževanje, bolezen, dopust).

Knjižnična zbirka:
– obsega približno 15.000 enot knjižničnega gradiva
– knjižnici imamo tudi na podružnicah v Loki pri Žusmu in na Prevorju, kjer izposojo vodita učiteljici Frida Gubenšek in Matejka Kramer

Katalog šolske knjižnice:

https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/search/advanced?db=ossce-1

sBiblos:

Učenci zadnjega triletja si lahko brezplačno izposodijo e-knjige preko portala sBiblos. Potrebna je prijava z uporabniškim imenom in geslom ali prijava z AII uporabniškimi podatki.

Hkrati lahko imajo izposojene največ 3 knjige, berejo jih lahko največ 30 dni, mesečno si lahko izposodijo največ 10 knjig. Za branje knjig lahko uporabljajo: računalnik, bralnik, tablico ali pametni telefon. Na napravo si morajo namestiti priporočeni program za branje (več v zavihku Kako deluje).

Oglasna deska:

-Obisk Knjižnega sejma

Sedmošolci obdarovani s knjigo reformatorji v stripu 

Bralni teden: v knjigah je prostor za vse
Začetek novega bralnega leta in obdaritev prvošolcev
Poletavci 2022
Seznami učbenikov, delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2022/2023.