Naslov: OŠ Slivnica pri Celju – knjižnica,
Gorica pri Slivnici 61, 
3263 Gorica pri Slivnici

Telefon: 05 969 6057

E-pošta: jozica.vodeb@slivnica.si

Knjižničarka: Jožica Vodeb

Odprtost knjižnice za izposojo: knjižnica je odprta vsak delovnik po šolskem koledarju po urniku. 

To šolsko leto smo se razveselili prenovljene knjižnice. Nova knjižnica je svetlejša, zvočno izolirana, ima povsem novo pohištvo. Preselili smo že večji del knjižnega gradiva. Do preselitve gradiva v celoti in dokončne ureditve knjižnice (predvidoma tri tedne v septembru) bo knjižnica še zaprta za izposojo.

Knjižnica je zaprta:
– kadar knjižničarka opravlja druge zadolžitve (ima pouk, jutranje varstvo ali izvaja ure nadomeščanja in knjižničnega informacijskega znanja, ima zadolžitve na dnevih dejavnosti, je prisotna na sestankih)
– kadar je knjižničarka odsotna (izobraževanje, bolezen, dopust).

Knjižnična zbirka:
– obsega približno 15.000 enot knjižničnega gradiva
– knjižnici imamo tudi na podružnicah v Loki pri Žusmu in na Prevorju, kjer izposojo vodita učiteljici Frida Gubenšek in Matejka Kramer

Katalog šolske knjižnice:

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search?db=ossce

 

Oglasna deska:
Začetek novega bralnega leta in obdaritev prvošolcev
Poletavci 2022
Seznami učbenikov, delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2022/2023.