Šolska skupnost in šolski parlament

Tema parlamenta 2017/2018 je Šolstvo in šolski sistem

Vsak razred je izbral po dva predstavnika za šolsko skupnost, eden od obeh predstavnikov pa je hkrati predstavnik šolskega parlamenta.

RAZREDNI PREDSTAVNIKI v šoskem letu 2017/2018
razred  šolska skupnost    šolski parlament
1.         Timon JELEN              Matic MASTNAK
2.         Tinkara MASTNAK     Brina GAJŠEK
3.          Lara BAJC                  Lucija BRATEC
4.          Mateja ZUPAN           Alajž NOVAK
5.          Rebeka KOPRIVC     Sara TANŠEK
6. a       Taj VOGA                  Gabriel JAZBINŠEK
6. b        Miha MANSUTTI      Danaja KRAJNC
7. a        Eva SKALE                Jerneja GAJŠEK
7. b        Žiga POLŠAK            Maj DROBNE
8. a        Anej TANŠEK            Amadej ZUPANC
8. b        Tjaša PUNGERŠEK   Veronika PLANKO
9.           Tomaž TERŽAN         Žan DEBELEC

Mentorica: Judita Leskovšek Andrić