Tema parlamenta 2020/2021 je Moja poklicna prihodnost

Vsak razred je izbral po dva predstavnika za šolsko skupnost, eden od obeh predstavnikov pa je hkrati predstavnik šolskega parlamenta.