Publikacija

PUBLIKACIJA_2020-2021

Publikacija vsebuje vse pomembne podatke o šoli, organizacijo dela šole v skladu z Letnim delovnim načrtom ter dolžnosti in pravice učencev. Hišni red, vzgojni načrt ter druge dokumente si lahko ogledate v rubriki Šolski dokumenti.