Publikacija

PUBLIKACIJA_2017_2018

vsebuje vse pomembne podatke o šoli, organizacijo dela šole v skladu z letnim delovnim načrtom ter dolžnosti in pravice učencev. Hišni red, vzgojni načrt ter druge  dokumente si lahko ogledate v rubriki Šolski dokumenti.