Publikacija

PUBLIKACIJA 2018/2019

vsebuje vse pomembne podatke o šoli, organizacijo dela šole v skladu z letnim delovnim načrtom ter dolžnosti in pravice učencev. Hišni red, vzgojni načrt ter druge  dokumente si lahko ogledate v rubriki Šolski dokumenti.