Strokovni delavci, ki poučujejo na razredni stopnji
Matična šola
Sorazredniki na razredni stopnji – matična šola
 
PŠ Loka pri Žusmu

PŠ Prevorje

Oddelki podaljšanega bivanja in jutranjega varstva

Strokovni delavci, ki poučujejo na predmetni stopnji

Strokovni delavci, ki dopolnjujejo obveznost
Administrativni delavki
Tehnični delavci