STROKOVNI DELAVCI, KI POUČUJEJO NA RAZREDNI STOPNJI
MATIČNA ŠOLA 
Učitelj Razred/predmet Elektronski naslov
Nadja Ivanuša 1. razred nadja.ivanusa@slivnica.si
Polonca Jamnikar 2. razred polona.jamnikar@slivnica.si
Terezija Kocman 3. razred zinka.kocman@slivnica.si
Renata Kolar Krajnc 4. razred renata.krajnc@slivnica.si
Mateja Potočnik 5. razred mateja.potocnik@slivnica.si
Breda Punčuh NIP nemščina – 4. a, 5. a TJA – 4.a, 5.a breda.puncuh@slivnica.si
Mihaela Obrez NIP tehnika – 4. a, 5. a mihaela.obrez@slivnica.si
Nataša Čede ŠPO – 3. a, NiŠP – 4. a, 5. a,  natasa.cede@slivnica.si
Nastja Zidanšek NiP TJA – 1. a, TJA – 2. a, 3. a nastja.zidansek@slivnica.si
Anja Brečko GUM – 4. a, 5. a anja.brecko@slivnica.si
 
SORAZREDNIKI NA RAZREDNI STOPNJI – MATIČNA ŠOLA
Učitelj Sorazrednik Elektronski naslov
Anita Mastnak 1. razred anita.mastnak@slivnica.si
Helena Leskovar 2. razred helena.leskovar@slivnica.si
Nataša Čede 3. razred natasa.cede@slivnica.si
Jožica Vodeb 4. razred jozica.vodeb@slivnica.si
Maja Tifengraber Antloga 5. razred maja.tifengraber@slivnica.si
 
POŠ LOKA PRI ŽUSMU
Učitelj Razred/predmet Elektronski naslov
Jasmina Bratec 1. in 2. razred jasmina.bratec@slivnica.si
Dragica Kladnik 3. razred dragica.kladnik@slivnica.si
Frida Gubenšek 4. in 5. razred frida.gubensek@slivnica.si
Lilijana Puhner Hrastnik TJA – 4. in 5. razred lilijana.puhner@slivnica.si
Nastja Zidanšek TJA – 2. in 3. razred nastja.zidansek@slivnica.si
Anja Brečko GUM – 4. in 5. razred anja.brecko@slivnica.si
Anita Mastnak GUM, SPO – 3. razred, NIT – 4. in 5. razred anita.mastnak@slivnica.si

 

POŠ PREVORJE
Učitelj Razred/predmet Elektronski naslov
Martina Kosaber Gril 1., 2. in 3. razred martina.kosaber@slivnica.si
Matejka Kramer 4. in 5. razred mateja.kramer@slivnica.si
Nastja Zidanšek TJA – 2. in 3. razred nastja.zidansek@slivnica.si
Breda Punčuh TJA – 4. in 5. razred breda.puncuh@slivnica.si
Sara Juhart SPO – 1., 2., in 3. razred, NIT, DRU – 4. in 5. razred sara.juhart@slivnica.si
 
ODDELKI PODALJŠANEGA BIVANJA IN JUTRANJEGA VARSTVA
MATIČNA ŠOLA
Učitelj
Anita Mastnak, Polonca Novak, Anja Brečko, Jožica Vodeb, Maja Tifengraber Antloga, Sara Juhart
Polonca Novak, Maja Tifengraber Antloga, Maja Garbas
Maja Garbas, Maja Tifengraber Antloga, Polonca Novak, Jožica Vodeb
Maja Garbas, Maja Tifengraber Antloga, Jožica Vodeb, Sara Juhart
 
POŠ LOKA PRI ŽUSMU
Učitelj
Urška Zidanski, Anita Mastnak
 
POŠ PREVORJE
Učitelj
Nastja Zidanšek, Sara Juhart, Martina Kosaber Gril, Matejka Kramer
 
STROKOVNI DELAVCI, KI POUČUJEJO NA PREDMETNI STOPNJI
Učitelj Poučuje Razrednik Elektronski naslov
Anja Brečko glasbena umetnost, izbirni predmet: ansambelska igra 6. a anja.brecko@slivnica.si
Lilijana Puhner Hrastnik angleščina, izbirni predmet nemščina 7. a lilijana.puhner@slivnica.si
Breda Punčuh angleščina, NIP: nemščina 8. a breda.puncuh@slivnica.si
Mihaela Obrez tehnika in tehnologija, fizika, izbirni predmeti: elektronika z robotiko, obdelava gradiv les, astronomija, risanje v geometriji in tehniki, elektrotehnika, neobvezni izbirni predmet: tehnika 8. b mihaela.obrez@slivnica.si
Nataša Vnučec matematika 9. a natasa.vnucec@slivnica.si
Nisa Golob Drofenik slovenščina, angleščina 9. b nisa.golob@slivnica.si

 

Učitelj Poučuje/drugo delo Sorazrednik Elektronski naslov
Maja Kladnik geografija, zgodovina, domovinska in državljanska kultura ter etika  6. a maja.kladnik@slivnica.si
Matjaž Zendzianowsky šport, izbirni predmeti: izbrani šport, šport za sprostitev, šport za zdravje 7. a matjaz.zendzi@slivnica.si
Polonca Vengušt slovenščina 8. a polona.vengust@slivnica.si
Maja Garbas matematika 8. b maja.garbas@slivnica.si
Judita Leskovšek Andrić pedagoginja 9. a judita.andric@slivnica.si
Polonca Novak slovenščina 9. b polonca.novak@slivnica.si
Nataša Čede šport, neobvezni izbirni predmet: šport, pomočnica ravnateljice    natasa.cede@slivnica.si
Renata Mastnak kemija, naravoslovje    renata.mastnak@slivnica.si
Jožica Vodeb zgodovina, knjižničarka, učbeniški sklad   jozica.vodeb@slivnica.si
Maja Tifengraber Antloga biologija, gospodinjstvo   maja.tifengraber@slivnica.si
Uroš Turnšek računalnikar   uros.turnsek@slivnica.si
 
STROKOVNI DELAVCI, KI DOPOLNJUJEJO OBVEZNOST
Učitelj Poučuje Elektronski naslov
Nataša Himmelreich likovna umetnost, izbirni predmet: likovno snovanje 1 in 2, likovno snovanje 3 natasa.himmelreich@slivnica.si
Helena Leskovar specialna pedagoginja helena.leskovar@slivnica.si
Loreta Palčnik logopedinja  
Andreja Arzenšek pedagoginja andreja.arzensek@slivnica.si
 
ADMINISTRATIVNI DELAVKI
Delavka Delovno mesto
Ana Belina tajnica zavoda
Marjana Pušnik računovodkinja zavoda
 
 
TEHNIČNI DELAVCI
Delavka/delavec Delovno mesto
Denis Lenart hišnik, voznik
Karolina Iskrač čistilka 
Anica Plahuta čistilka 
Olga Pungeršek čistilka  
Melitka Arh kuharica 
Petra Brezovec kuharski pomočnik, čistilka 
Jožica Pintar kuharski pomočnik
Benjamin Bračun kuhar  – POŠ Loka pri Žusmu 
Vida Lipovšek čistilka – POŠ Loka pri Žusmu
Martina Metličar kuharica, čistilka – POŠ Prevorje
Jožica Lenart čistilka – POŠ Prevorje
Valerija Pustivšek čistilka (nadomeščanje)