Srebrna priznanja

Srebrna priznanja v šolskem letu 2018/2019

12. 1. 2019
ASTRONOMIJA (državno tekmovanje)
Jakob Tojnko – 8. a

17. 1. 2019
Tekmovanje iz ANGLEŠČINE za 9. razred (regijsko tekmovanje)
Niko Žafran – 9. b

15. 3. 2019
FIZIKA (regijsko tekmovanje)
Patrik Miklavčič – 9. a
Nejc Polenek Štorman – 9. b

9. 4. 2019
Turistična tržnica 33. festivala Turizmu pomaga lastna glava na temo:
“TURISTIČNI SPOMINEK MOJEGA KRAJA – PRAZNIK SLIV-nice”:
Gaja Recko – 6. r.
Ana Mastnak – 7. a
Karin Kristan, Sara Pungeršek, Miha Mansutti – 7. b
Anja Skale, Iva Čede – 8. a
Maja Podkrajšek, Larisa Recko, Maruša Vovk, Leja Ratej – 9. a