Srebrna priznanja

Srebrna priznanja v šolskem letu 2017/2018

18. 11. 2017
19. TEKMOVANJE V ZNANJU O SLADKORNI BOLEZNI (državno tekmovanje)
Leja Ratej – 8. a
Veronika Planko – 8. b

20. 11. 2017
ANGLEŠČINA (državno tekmovanje)
Niko Žafran – 8. b

6. 1. 2018
ASTRONOMIJA za DOMINIKOVA PRIZNANJA (državno tekmovanje)
Jakob Tojnko – 7. a
Patrik Miklavčič Budja – 8. a
Nika Škornik – 9. r.

18. 1. 2018
ANGLEŠČINA za 9. razred (regijsko tekmovanje)
Nika Škornik

16. 3. 2018
FIZIKA (regijsko tekmovanje)
Nika Škornik – 9. r.

20. 3. 2018
ANGLEŠČINA za 9. razred (državno tekmovanje)
Nika Škornik

5. 4. 2018
32. festival Turizmu pomaga lastna glava – Kultura in turizem
Raziskovalna naloga: “RIFNIŠKE ZGODBE”
Karin Kristan, Sara Pungeršek – 6. b
Eva Skale, Anja Skale, Jerneja Gajšek, Iva Čede, Oskar Gajšek – 7. a
Marko Završek, Žiga Poljšak, Maj Drobne, Alja Novak – 7. b
Jan Muškotevc, Luka Voga – 8. b

11. 4. 2018
VESELA ŠOLA (državno tekmovanje)
Nika Škornik – 9. r.

21. 4. 2018
MATEMATIKA za VEGOVO PRIZNANJE (državno tekmovanje)
Nika Škornik – 9. r.