Srebrna priznanja

Srebrna priznanja v šolskem letu 2017/2018

18. 11. 2017
19. TEKMOVANJE V ZNANJU O SLADKORNI BOLEZNI (državno tekmovanje)
Leja Ratej – 8. a
Veronika Planko – 8. b

20. 11. 2017
ANGLEŠČINA (državno tekmovanje)
Niko Žafran – 8. b

6. 1. 2018
ASTRONOMIJA za DOMINIKOVA PRIZNANJA (državno tekmovanje)
Jakob Tojnko – 7. a
Patrik Miklavčič Budja – 8. a
Nika Škornik – 9. r.

18. 1. 2018
ANGLEŠČINA za 9. razred (regijsko tekmovanje)
Nika Škornik