Srebrna priznanja

Srebrna priznanja v šolskem letu 2017/2018

18. 11. 2017
19. TEKMOVANJE V ZNANJU O SLADKORNI BOLEZNI (državno tekmovanje)
Leja Ratej – 8. a
Veronika Planko – 8. b

20. 11. 2017
ANGLEŠČINA (državno tekmovanje)
Niko Žafran – 8. b

6. 1. 2018
ASTRONOMIJA za DOMINIKOVA PRIZNANJA (državno tekmovanje)
Jakob Tojnko – 7. a
Patrik Miklavčič Budja – 8. a
Nika Škornik – 9. r.

18. 1. 2018
ANGLEŠČINA za 9. razred (regijsko tekmovanje)
Nika Škornik

16. 3. 2018
FIZIKA (regijsko tekmovanje)
Nika Škornik – 9. r.

20. 3. 2018
ANGLEŠČINA za 9. razred (državno tekmovanje)
Nika Škornik

30. 3. 2018
ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA (šolsko tekmovanje)
David Plausteiner, Kaja Šmid, Anej Semunič. Aljaž Voga – 3. r.
Kaja Plank, Jasmin Dautović, Denis Kladnik, Aljaž Novak, Maja Jagodič, Sara Kreft, Žiga Pintar, Maj Novak, Mateja Zupan, Nika Gajšek, Nik  Mastnak, Nik Poljšak, Jan Žafran – 4. r.
Ana Zupan, Tit Špoljar – 4. r. PŠ Prevorje
Anej Toplišek, Santiago Žekar, Žiga Zakošek – 4. r. PŠ Loka pri Žusmu
Gaja Recko, Nina Selič, Marcel Pevec, Benjamin Planko, Lana Zupanc, Aljaž Steble, Kristina Planko,
Urs Urleb, Laura Krajnčan – 5. r.
Gabrijel Jazbinšek, Anej Ojsteršek, Eva Robič, Tamara Hudournik, Taja Bevc, Barbi Bajc, Nuša Novak,
Natalija Plahuta, Nuša Sinkar – 6. a
Karin Kristan, Neža Bobnar, Nina Polenek Štorman, Miha Mansutti, Luka Mansutti, Doroteja Zupanc,
Nina Steiner, Tadeja Rebernik, Fiona Rakovec Pirc – 6. b
Ambrož Skale, Jerneja Gajšek, Jakob Tojnko, Klara Jančič, Eva Skale – 7. a
Nika Jezovšek, Denis Kolar, Sara Koprivc, Alja Novak, Maj Drobne, Marko Završek – 7. b
Žan Niko Jukić, Maruša Vovk, Maja Podkrajšek, Patrik Štancer, Leja Ratej, Anej Tanšek – 8. a
Aljaž Romih, Katarina Zalokar, Niko Žafran, Maksim Loknar, Nejc Polenek Štorman – 8. b
Alja Pohajač, Nuša Tovornik, Eva Šket, Andraž Kovač Iskrač, Patrik Lesjak – 9. r.

31. 3. 2018
NEMŠKA BRALNA ZNAČKA (šolsko tekmovanje)
Santiago Žekar – 4. r. PŠ Loka pri Žusmu
Kiara Turnšek – 5. r. PŠ Loka pri Žusmu
Tamara Hudournik, Nuša Sinkar – 6. a
Neža Bobnar, Miha Mansutti, Nina Polenek Štorman, Luka Mansutti – 6. b
Mateja Krošl – 7. a
Aljaž Romih, Anže Ratajc, Benjamin Košak Pevec, Katarina Zalokar, Maja Polšak – 8. b
Tinkara Žnidarec, Patrik Lesjak – 9. r.

5. 4. 2018
32. festival Turizmu pomaga lastna glava – Kultura in turizem
Raziskovalna naloga: “RIFNIŠKE ZGODBE”
Karin Kristan, Sara Pungeršek – 6. b
Eva Skale, Anja Skale, Jerneja Gajšek, Iva Čede, Oskar Gajšek – 7. a
Marko Završek, Žiga Poljšak, Maj Drobne, Alja Novak – 7. b
Jan Muškotevc, Luka Voga – 8. b

11. 4. 2018
VESELA ŠOLA (državno tekmovanje)
Nika Škornik – 9. r.

21. 4. 2018
MATEMATIKA za VEGOVO PRIZNANJE (državno tekmovanje)
Nika Škornik – 9. r.

3. 5. 2018
LOGIČNA POŠAST (šolsko tekmovanje)
Viktor Buianov, Tinkara Mastnak, Jan Gunzek – 2. r.
Žan Pertinač – 3. r. PŠ Prevorje
Lukas Krajnc – 3. r. PŠ Loka pri Žusmu
Nina Jagodič – 3. r.
Larisa Mastnak, Gaja Recko, Klemen Kladnik – 5. r.
Ana Mastnak, Klavdij Lesjak – 6. a
Sara Pungeršek, Danaja Krajnc, Karin Kristan, Ana Užmah – 6. b
Sara Koprivc – 7. b
Marcel Vinkler – 8. a
Sara Žafran, Nik Zendzianowsky – 9. r.

19. 5. 2018
LOGIČNA POŠAST (državno tekmovanje)
Žan Leskovšek – 1. r.
Aleks Centrih – 4. r. PŠ Loka pri Žusmu