… se je slišalo po hodnikih zadnje šolske dni v Gorici. Za nami je še eno uspešno šolsko leto. Tudi tokrat smo zadnji šolski dan namenili (video)proslavi ob državnem prazniku in pozdravili prihajajoče počitnice. Želimo vam ene super počitnice, naši državi Soveniji pa, vse najboljše!

15. junija so se od nas poslovili tudi devetošolci, ki so nam pripravili čudovito valeto. Popeljali so nas skozi vseh devet let šolanja na OŠ Slivnica pri Celju ter podružničnih šol Loke pri Žusmu in Prevorja. Program so obogatili z glasbenimi točkami, svojimi razmišljanji in ga zakljičili s plesom s starši. Dva dni kasneje so se najboljši devetošolci zbrali na sprejemu pri županu, kjer so prejeli posebna občinska priznanja.

Vsem iskreno čestitamo in jim želimo vse dobro na novih poteh.