Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport ter Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja sta v četrtek, 29. 11. 2018, OŠ Slivnica pri Celju podelila nacionalno nagrado Zlati kabel 2018 za projekt Wundervolle Welt der Tiere (Čudoviti svet živali) v starostni kategoriji 12–15 let.

Nacionalna nagrada Zlati kabel se podeljuje za mednarodne eTwinning projekte, ki dosegajo pomembne rezultate na področju pedagoških inovacij, mednarodnega sodelovanja med partnerskimi šolami in kreativne rabe IKT-orodij.

V obrazložitvi nagrade za projekt Wundervolle Welt der Tiere, pri katerem so v lanskem šolskem letu sodelovali naši učenci, ki so se učili nemščino kot drugi tuji jezik, je bilo zapisano:

»S pomočjo raznolikih projektnih aktivnosti so učenci raziskovali živalski svet, se pri tem povezovali ter spoznavali nove besede v nemškem jeziku. Inovativne metode poučevanja tujega jezika in druge uporabljene pedagoške metode so v vseh fazah projekta spodbujale aktivno sodelovanje učencev. Učenci so izboljšali svoje znanje tujega jezika, okrepili motivacijo za učenje, povečala pa se je tudi njihova ozaveščenost o ogroženih živalskih vrstah in s tem sočutje in skrb do narave. Projektne aktivnosti so na slovenski šoli izvajali v sklopu izbirnega predmeta nemščine, posamezne dejavnosti pa tudi s pomočjo medpredmetnega povezovanja. Prav medpredmetna dimenzija je pomembna dodana vrednost projekta, med katere uvrščamo tudi dobro integracijo v učni načrt, že omenjeno uporabo inovativnih metod poučevanja tujega jezika, uporabo raznolike informacijsko komunikacijske tehnologije ter spodbujanje radovednosti učencev in njihove želje po raziskovanju.«