V petek, 1. 9. 2017, se bo pouk za učence od 2. do 5. razreda začel ob 10. uri.

Za vse učence bo organizirana šolska malica. S poukom bodo učenci zaključili ob 13.30 uri.

Prvošolci so povabljeni v šolo z vabilom, pričakujemo jih ob 12. uri.

Šolski kombi bo odpeljal iz Košnice ob 9.30. Za ostale informacije lahko starši pokličete razredničarko.