V petek, 1. 9. 2017, se bo pouk za učence od 2. do 5. razreda začel ob 8. uri.

Za vse učence bo organizirana šolska malica, kosilo in popoldanska malica pa le za učence, ki imajo prijavljena obroka. V kolikor ta dan vaš otrok ne bo jedel, je potrebno obroke odjaviti.

S poukom bodo učenci zaključili ob 11.30 uri, takrat bo tudi odhod avtobusa. Zjutraj bo vozil šolski avtobus kot običajno.

Ta dan bomo organizirali podaljšano bivanje kot običajno.

Prvošolci so povabljeni v šolo z vabilom, pričakujemo jih ob 10. uri.