EKSKURZIJA  NA  DOLENJSKO

V torek, 27. 9. 2016 smo se učenci 6. razreda odpravili na Dolenjsko. Ogledali smo si samostan Stična in Trubarjevo domačijo.

Najprej nas je pot vodila do samostana Stična, kjer še vedno živi štirinajst menihov. Tam smo si ogledali križni hodnik, pokopališče, kjer so pokopani menihi in maketo samostana nekoč in danes. Ogledali smo si tudi cerkev, ki je druga največja v Sloveniji.

Nato smo šli na Trubarjevo domačijo, kjer smo imeli kratko predavanje o njegovem življenju. Nato smo si ogledali notranjost mlina in žage. Izdelali smo tudi knjižico.

Učenci 6. b razreda

Vtisi z ekskurzije

V samostanu v Stični sem veliko videla in se naučila. Všeč mi je bogata cerkev in freske. Škoda, da nisem videla nobenega meniha. Imeli smo zanimivo delavnico, barvali smo prve črke svojih imen, ki se imenujejo inicialke. (Jerneja Gajšek, Jakob Tojnko, Iva Čede, Klara Jančič)

V Rašici smo si ogledali rojstno hišo Primoža Trubarja in slišali veliko o njegovem življenju ter o nastanku prvih dveh slovenskih knjig. Videli smo tudi mlin in žago in zvedeli, kako sta nekoč delovala. To nas je zelo zanimalo. (Aljaž Kramperšek, Teo Špoljar, Tomi Tanšek)

Ekskurzija je bila zelo poučna, še posebej ko smo imeli delavnico – bili smo knjigovezi in si izdelali vsak svojo mini knjigo. Imamo jo za lep spomin. (Anja Skale, Mateja Krošl, Eva Skale)

Všeč so mi bile delavnice ter ogled mlina in žage na Trubarjevi domačiji. Na avtobusu smo se imeli lepo, čeprav je bila vožnja dolga.(Ambrož Skale, Mojca Drobne, Oskar Gajšek, Matej Domanjko)