Evropski dan jezikov praznujemo na pobudo Sveta Evrope iz Strasbourga že od leta 2001. Namen tega dne je spodbujanje večjezičnosti, ki prispeva k boljšemu medkulturnemu razumevanju in predstavlja bogato kulturno dediščino Evrope.

Evropski dan jezikov smo obeležili tudi na naši šoli, tako da smo se pridružili dvema eTwinning projektoma. Za projekt European Day of Languages 2023 smo najprej raziskali, katere jezike poleg slovenščine še govorijo ali razumejo učenci naše šole in na to temo so sedmošolke Kiara Kolar, Manca Kupec Arzenšek in Julija Petek izdelale plakat, ki smo ga razobesili v šolskem prostoru. V okviru projekta Different but alike! EDL 2023 pa so sedmošolci izdelali voščilnice, s katerimi so partnerskim šolam voščili vesel evropski dan jezikov 2023, znotraj voščilnic pa so napisali še krajšo osebno predstavitev v slovenščini. Voščilnice smo že prejšnji teden poslali na 23 šol po Evropi, v teh dneh pa že dobivamo voščilnice s teh šol in ugibamo, v katerem jeziku so njihove predstavitve. Ko bomo prejeli vse voščilnice, jih bomo razstavili v šolskem prostoru.

Naj bo tudi vam učenje tujih jezikov v zabavo. Vesel evropski dan jezikov 2023! 🙂