Pestro pevsko sezono smo s prvim letnim koncertom pod vodstvom učiteljice Anje Brečko okronali v sredo, 31. 5. 2023, v kulturnem domu v Gorici pri Slivnici.

Svoj košček v mozaik so prispevali pevci otroškega zbora s podružnične šole Loka pri Žusmu, pevci otroškega in mladinskega zbora iz matične šole, učiteljice, učenci izbirnega glasbena predmeta, pri skupnih pesmih pa tudi pevci s podružnične šole s Prevorja.

V vlogo štirih mravljic, ki so pripovedovale življenjske misli, so se vživele: Alina Platovšek in Zoja Leskovšek iz 4. r. ter Eva Jelen in Sara Artnjak iz 3. r.

Iskreno se zahvaljujemo vsem učiteljem za pomoč ter vsem obiskovalcem za obisk in dobro vzdušje v dvorani.