Vpis v 1. razred osnovne šole Slivnica pri Celju v Gorici za šolsko leto 2022/2023: Vabilo na vpis Gorica pri Slivnici

Vpis v 1. razred osnovne šole Slivnica pri Celju v Loki pri Žusmu za šolsko leto 2022/2023: Vabilo na vpis Loka pri Žusmu

Vpis v 1. razred osnovne šole Slivnica pri Celju na Prevorju za šolsko leto 2022/2023: Vabilo na vpis Prevorje