Na podlagi 2. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP) in v skladu z navodili NIJZ

se s 25. 1. 2022 za učence 8.a in 6.a uvaja izobraževanje na daljavo, ker je potrebno organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela prilagoditi epidemiološkim razmeram.

Trenutno je v 6.a in 8.a oddelku zaradi izolacije ali karantene odsotnih več kot 30% učencev. Zaradi povečanih odsotnosti strokovnih delavcev in epidemioloških razmer v oddelkih bomo organizirali delo na daljavo.

Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo predvidoma 7 dni. Vsa morebitna dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.