Spoštovani starši!

Vlada RS je dne 28. 3. 2021 zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19 sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter v univerzah in visokošolskih zavodih.

To pomeni, da je bo od 1. 4. do 9. 4. 2021  potekal pouk na daljavo za vse učence od 1. do 9. razreda.

Zavedamo se, da boste imeli nekateri starši v tem času težave z varstvom otrok in Vlada RS je v novem odloku predvidela možnost nujnega varstva za učence. Nujno varstvo bo za učence 1. do 3. razreda  matične šoli in podružnic  potekalo na šoli v Gorici od 6.00 do 16.00. Starši prijavite otroka  v nujno varstvo do torka,  30. 3. 2021, do 14. ure po telefonu 05 969 6050 ali na elektronski naslov tajnistvo@slivnica.si. Učencem bomo zagotovili tudi prehrano.

Nujno varstvo se izvaja za učence/učenke, katerih oba starša ali eden od staršev, če je samohranilec, sta zaposlena:

  • v sektorjih kritične infrastrukture (sektor energetike, sektor prometa, sektor prehrane, sektor preskrbe s pitno vodo, sektor zdravstva, sektor financ, sektor varovanja okolja, sektor informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov (4. člen Zakona o kritični infrastrukturi; št. 75/17),
  • zavodih s področja vzgoje in izobraževanja,
  • zavodih s področja socialne varnosti,
  • Slovenski vojski,
  • Policiji,
  • poklicnih gasilskih enotah.

Upravičenost se ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca, zato ustrezno potrdilo delodajalca o zaposlitvi pošljite do srede, 31. 3. 2021, do 14. ure na elektronski naslov: tajnistvo@slivnica.si.

Želimo vam mirne velikonočne praznike.                                           Ravnateljica    Marjeta Košak