Tudi v letošnjem šolskem letu smo v Gorici sodelovali pri projektu Simbioza giba. Gre za medgeneracijsko sodelovanje naših učencev in krajanov. Pri tem je sodelovalo 99 učencev, ki so sodelovali pri balinanju in nordijski hoji. Da smo se vsi imeli lepo in se tudi veliko novega naučili gre zahvala gospodu Zoranu Leskovšku, inštruktorju nordisjke hoje, gospodu Florjanu Potrata in gospodu Marjanu Cimermanu iz Balinarskega kluba Gorica pri Slivnici.