Dobitniki srebrnega in bronastega priznanja so:

Ana Užmah (srebrno priznanje) in Mateja Krošl, Klara Jančič (bronasto priznanje).

Mentorica: Nataša Himmelreich