V sredo, 10.4.2019, so učenci od 1. do 3. razreda obiskali Podsredo.

Krasili so jajca s servietno tehniko in izdelali butarice. Ker jim je bil Kozanski park zelo všeč, so

naslikali še cvetoča drevesa. Z lepimi izdelki in vtisi so se vrnili v šolo.