Najlepša hvala našim eko in lokalnim slovenskim dobaviteljem za podarjena živila – domača jabolka kmetije Blagotinšek, eko mleko kmetije Čadej. Posebna hvala gospodu Mastnaku za podarjeni med ter pekarni Geršak za izjemno dober kruh, ki smo ga z veseljem pojedli ob dnevu tradicionalnega slovenskega zajtrka. Z vašo pomočjo bomo na OŠ Slivnica pri Celju ustvarjali izdelke, s katerimi bomo na Miklavževem sejmu zbirali sredstva za Šolski sklad.
Najlepša hvala v imenu vseh učencev in zaposlenih.