Prvošolci spoznavamo pravila v cestnem prometu, kakšne so njihove varne poti v šolo in iz nje, kako se morajo kot pešci vesti na prometnih površinah in kako kot potniki v avtomobilu in na avtobusu. V ta namen smo povabili policista U. Malgaja, da nam je  promet in varnost še bolje predstavil. Po prometnih površinah nam je pokazal pravilno hojo po pločniku, cesti, prečkanje, čakanje na postajališču, pripetost v avtomobilu, vidnost v prometu. Na koncu  pa nam je pokazal policisko vozilo in nas presenetil s pobarvanko.