6. 6. so se naši nagrajeni učenci udeležili zaključka literarnega, likovnega in fotografskega natečaja v Velenju, ki ga je organiziralo društvo Naša zemlja. OŠ Šalek je priredila sprejem in prijeten kulturni program. Učenci so prejeli priznanja. Na koncu pa so jih še pogostili.

PRIZNANJE ZA LITERARNO DELO
Teja Kantužer – 6. b
Larisa Bobek, Maruša Užmah, Nejc Žafran – 8. r.
Maja Mesarec, Lucija Kolar, Gregor Gračnar – 9. r.
PRIZNANJE ZA LIKOVNO DELO
Maja Jagodič, Miha Mastnak, Teja Štraus – 3. r.
Nevena Lukić, Nika Jezovšek, Teja Kantužer – 6. b
PRIZNANJE ZA FOTOGRAFSKO DELO
Žiga Polšak – 6. b