OŠ Slivnica pri Celju stoji v Gorici pri Slivnici, natančneje na Griču, vzpetini nad Gorico pri Slivnici, kjer je center KS Slivnica pri Celju. Ker je bil pred vojno sedež občine na Slivnici, še danes nosi šola to ime.

Gorica pri Slivnici spada v Voglajnsko – Sotelsko regijo. To je nižji svet med Kozjanskim na jugu in Bočko – Maceljskim hribovjem na razvodju Save in Dravinje na severu.

Skozi Gorico poteka važna prometna cesta iz smeri Šentjur pri Celju proti Prevorju in Kozju ter proti Loki pri Žusmu in Sodni vasi. V bližini je Slivniško jezero, ki je mlajšega nastanka a izredno privlačno za rekreacijo, turizem, v zadnjem času pa tudi za rastlinstvo in živalstvo.

Gorica je središče slivniške pokrajine. Vanjo so bile prenesene mnoge centralne funkcije s Slivnice. Danes je na Slivnici (n.v. 450 – 550m) le še sedež župnije in pokopališče.

Osnovna šola Slivnica pri Celju

Podružnična šola Loka pri Žusmu

Podružnična šola Prevorje