Publikacija vsebuje vse pomembne podatke o šoli, organizacijo dela šole v skladu z Letnim delovnim načrtom ter dolžnosti in pravice učencev. Hišni red, vzgojni načrt ter druge dokumente si lahko ogledate v rubriki Šolski dokumenti.

Publikacija se nahaja na naslednji povezavi: Publikacija 2023-2024