Osnovna šola Slivnica pri Celju
Gorica pri Slivnici 61
3263 Gorica pri Slivnici

E naslov: tajnistvo@slivnica.si

Podračun proračun. uporabnika: SI56 0132 0603 0682 274, Banka Slovenije Ljubljana
Davčna številka:  33404569
Delovni čas v tajništvu: od 7:00 do 15:00

Ravnateljica: Breda Županc, prof.
telefon: 05 969 6056
E naslov: breda.zupanc@slivnica.si

Pomočnica ravnateljice: Nataša Čede
telefon: 05 969 6058

Tajnica VIZ: Ana Belina
telefon: 05 969 6050

Računovodkinja: Marijana Pušnik
telefon: 05 969 6052
E naslov: racunovodstvo@os-slivnica.si

Knjižničarka in skrbnica učbeniškega sklada: Jožica Vodeb
telefon: 05 969 6057

Svetovalna služba: Judita Leskovšek Andrić
telefon: 05 969 6060

Specialna pedagoginja: Helena Leskovar
telefon: 05 969 6064

Vodja šolske prehrane: Maja Tifengraber Antloga
telefon: 05 969 6067

Zbornica: 05 969 6054
Kuhinja: 05 969 6061
Športni kabinet: 05 969 6055
Kabinet slovenščina in tuji jeziki: 05 969 6051
Kabinet razredna stopnja in OPB 1: 05 969 6059
Kabinet razredna stopnja in OPB 2: 05 969 6062
Kabinet matematika: 05 969 6063
Kabinet biologija-kemija in likovna umetnost: 05 969 6065
Kabinet matematika in geografija: 05 969 6066

PODRUŽNICI PŠ LOKA pri ŽUSMU
Loka pri Žusmu 12
3223 Loka pri Žusmu

Pedagoški vodja: Frida Gubenšek
Telefon zbornica: 03 748 6040
Telefon kuhinja: 03 748 6041
E-mail šole: pos.loka@os-slivnica.si

PŠ PREVORJE
Lopaca 3
3262 Prevorje
Pedagoški vodja: Mateja Kramer
Telefon zbornica: 03 809 8540
Telefon kuhinja: 03 809 8542
E-mail šole: pos.prevorje@os-slivnica.si

USTANOVITELJ Ustanovitelj šole je občina Šentjur. Sedež šole je v Gorici pri Slivnici 61, 3263 Gorica pri Slivnici. K šoli spadata še podružnični šoli Loka pri Žusmu in Prevorje.