Naslov: OŠ Slivnica pri Celju – knjižnica,
Gorica pri Slivnici 61, 
3263 Gorica pri Slivnici

Telefon: 05 969 6057

E-pošta: jozica.vodeb@slivnica.si

Knjižničarka: Jožica Vodeb

Odprtost knjižnice za izposojo: knjižnica je odprta vsak delovnik po šolskem koledarju po urniku. 

To šolsko leto smo se razveselili prenovljene knjižnice. Nova knjižnica je svetlejša, zvočno izolirana, ima povsem novo pohištvo. Preselili smo že večji del knjižnega gradiva. Načrtovali smo, da bo knjižnica do preselitve gradiva v celoti in dokončne ureditve knjižnice za izposojo zaprta. Ustregli smo željam učencem in knjižnico za izposojo odprli v sredini septembra.

Od tedaj izposoja gradiva na dom poteka po urniku. Učenci si lahko gradivo izposojajo pred poukom, med glavnim odmorom in po pouku od 12:30 ure do 13:30, ob ponedeljkih do 14:10. Za učence 1. triade imamo dogovorjeno skupinsko izposojo: ob ponedeljkih za drugošolce (5. šolsko uro) in tretješolce (6. šolsko uro), ob petkih za prvošolce (5. šolsko uro). Če bo knjižničarka obiskala katero od podružnic, bo knjižnica ob sredah odprta le pred poukom. Za izposojo, vračanje in podaljševanje gradiva učenci potrebujejo izkaznico.

Ure knjižničnega informacijskega znanja bomo izvajali ob petkih oz. po dogovoru z učitelji.

Knjižnica je zaprta:
– kadar knjižničarka opravlja druge zadolžitve (ima pouk, jutranje varstvo ali izvaja ure nadomeščanja in knjižničnega informacijskega znanja, ima zadolžitve na dnevih dejavnosti, je prisotna na sestankih, opravlja delo na podružnicah)
– kadar je knjižničarka odsotna (izobraževanje, bolezen, dopust).

Knjižnična zbirka:
– obsega približno 15.000 enot knjižničnega gradiva
– knjižnici imamo tudi na podružnicah v Loki pri Žusmu in na Prevorju, kjer izposojo vodita učiteljici Frida Gubenšek in Matejka Kramer

Katalog šolske knjižnice:

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search?db=ossce

 

Oglasna deska:

-Obisk Knjižnega sejma

Sedmošolci obdarovani s knjigo reformatorji v stripu 

Bralni teden: v knjigah je prostor za vse
Začetek novega bralnega leta in obdaritev prvošolcev
Poletavci 2022
Seznami učbenikov, delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2022/2023.