Kaj je NPZ?

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je zunanje pisno preverjanje znanja učencev ob koncu 6. in 9. razreda osnovne šole in je obvezno za vse učence. Temeljni cilj NPZ je pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev. Postopek izvedbe NPZ zagotavlja vsem učencem enake možnosti pri izkazovanju znanja, saj se preverjanje izvaja ob istem času in pod enakimi pogoji za vse učence v državi. NPZ se opravlja v mesecu maju v tekočem šolskem letu.

Dosežek učenca pri NPZ ne vpliva na zaključno oceno, ki jo ima učenec pri pouku določenega predmeta, niti na uspešen zaključek osnovne šole.

Več o NPZ lahko preberete v publikaciji Nacionalno preverjanje znanje. Informacije za učence in starše, ki jo najdete na spletni strani  RIC-a oz. na povezavi tukaj.

Izvedba NPZ

V 6. razredu se NPZ izvaja iz:
– slovenščine, 4. maj 2023,
– matematike, 8. maj 2023 in
– tujega jezika (angleščine), 10. maj 2023.

V 9. razredu se NPZ izvaja iz:
– slovenščine, 4. maj 2023,
– matematike, 8. maj 2023 in
– tretjega predmeta (letos fizika), 10. maj 2023.

Rezultati NPZ 

6. razred
– 6. junij 2023: Seznanitev učencev 6. razreda z dosežki pri NPZ.
– 6. – 8. junij 2023: Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu. Šola posreduje Ricu podatke o poizvedbah.
– 16. junij 2023: Ric posreduje šolam spremembe dosežkov učencev v 6. razredu.
– 23. junij 2023:Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 6. razreda.

9. razred
– 31. maj 2023: Seznanitev učencev 9. razreda z dosežki pri NPZ.
– 31. maj – 2. junij 2023: Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v  9. razredu. Šola posreduje Ricu podatke o poizvedbah.
– 12. junij 2023: Ric posreduje šolam spremembe dosežkov učencev v 9. razredu.
– 15. junij 2023: Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 9. razreda.