V Celju je v ponedeljek, 10. 4. 2017, potekala regijska prireditev ob zaključku natečaja Naravne in druge nesreče-Pozor, nevarne snovi!, ki jo je organizirala URSZR Celje. Priznanje in nagrado za uspešno delo sta prejeli učenki Maja Jagodič in Ana Užmah (PŠ Loka pri Žusmu). Prireditev je poleg podelitve vsebovala tudi predstavitev Poklicne gasilske enote Celje, njihove gasilske opreme, prikaz reševanja živali ter ukrepanje ob izlivu nevarnih snovi, kar je bilo za udeležence nadvse zanimivo.