Spoštovani starši!

Na žalost so socialne stiske med družinami še vedno prisotne. Mnogo staršev je ostalo brez redne zaposlitve ali pa so primorani družino preživljati z manjšim prihodkom, vse več ljudi je v finančni, družinski in duševni stiski, povečalo pa se je tudi število konfliktov v družini.

Zato so se prostovoljci Humanitarnega društva Enostavno pomagam, skupaj s poslovnimi partnerji in donatorji, odločili, da nadaljujejo z izvedbo dobrodelnega projekta za obdarovanje otrok »Božičkova tovarna daril«. Projekt bodo letos pripravili že sedmo leto zapored in v teh letih so skupaj obdarili že več kot 6000 otrok.
V prilogi je spremni dopis in prijavnica za starše, ki se lahko prostovoljno in samostojno odločite ali boste prijavnico izpolnili in jo vrnili v šolo šolski pedagoginji. Na prijavnico lahko starši vpišete vse svoje otroke, stare do 15 let. Vključene so družine, ki so socialno šibkejše, družine, kjer je prisotna daljša nezaposljivost staršev, družine v katerih je eden od staršev preminil, družine, kjer je prisotna dolgotrajna bolniška odsotnost zaposlenega starša, huda bolezen ali invalidnost ali pa preprosto zaradi slabšega finančnega stanja družine ne zmorete primerno obdariti otroke. Izpolnjene prijavnice vaši otroci prinesejo šolski pedagoginji do 16. novembra.
Pakete za obdarovanje pa bodo pripravili prostovoljci, ki jih bodo potem do božičnega večera skupaj s Poklicno gasilsko enoto Celje in okoliškimi prostovoljnimi gasilskimi društvi dostavili ter predali staršem.

S spoštovanjem
Milan Ninić, predsednik humanitarnega društva
Enostavno pomagam

Vloga: Božičkova tovarna daril