V okviru projekta Zdrava šola v mesecu aprilu, dvakrat tedensko, na šoli izvajamo rekreativni odmor.  Ob koncu druge šolske ure vsi učitelji in učenci izvajamo sklop vaj za razbremenitev hrbtenice in sprostitev. S tem želimo dvigniti zavest učencev o pomembnosti in pozitivnih učinkih gibanja.

 V sklopu meseca posvečenega zdravju smo z učenci izvajali rekreativni odmor, igrali igro vlog z namenom krepitve čustvenega zavedanja in jih seznanjali s pomembnostjo preventivne skrbi za zdravje.