Spoštovani učenci/učenke in starši!

V skladu z odlokom Vlade Republike Slovenije bo od ponedeljka, 22. 2. 2021,  dalje pouk za vse učence potekal v prostorih šole.

Veselimo se,  da bomo ponovno vsi v šoli. V  šolo se vrnejo le zdravi učenci.

Zaradi še vedno resne epidemiološke situacije bomo pouk prilagodili v skladu s priporočili MIZŠ.
O prilagoditvah bodo razredniki seznanili učence prvi dan pouka.

Pouk bo potekal za vse učence v matičnih učilnicah. Učenci nosijo maske povsod razen v matični učilnici.

Učencem priporočamo, da imajo s seboj dodatna oblačila, saj bomo učilnice redno prezračevali.

Organizacija vzgojno-izobraževalnega  dela  bo potekala podobno kot v jeseni. Učenci prihajajo v šolo najprej 15 minut pred začetkom pouka. V ponedeljek  bo pouk potekal po I. urniku (A turnus) in se bo začel ob 8. uri.

Organiziran bo šolski prevoz, avtobusi bodo vozili po voznem redu ki velja za šolsko leto 2020/2021. V skladu s priporočili je potrebno na avtobusu nositi masko, pred vstopom pa si učenci razkužijo roke.

Za učence bomo pripravili vse obroke, ki jih imajo naročene. V primeru, da učenec ne bo jedel, starši odjavite obroke v petek, 19. 2. 2021.

Izvajali bomo jutranje varstvo in podaljšano bivanje za vse otroke, ki nujno potrebujejo varstvo.  Zaradi organizacijskih težav bomo veseli, če boste starši učencev 4. in 5. razreda lahko sami zagotovili varstvo otrok po odhodu šolskih avtobusov.

Spoštovani starši, ob koncu obdobja pouka na daljavo se vam najlepše zahvaljujemo za vaše sodelovanje.

V želji, da ostanemo v šoli do konca šolskega leta, upamo, da boste vi in vaši otroci upoštevali priporočila NIJZ v šoli in izven nje.

Ravnateljica Marjeta Košak