Učiteljice s podružnic smo se udeležile 16. strokovnega posveta društva učiteljev podružničnih šol, ki je letos potekal na PŠ Ponikva pri Žalcu in na PŠ v Gotovljah, na temo: Narava je naša učiteljica.

S pestrim in bogatim kulturnim programom, različnimi aktivnostmi po lokacijah (jama Pekel, Lovska učna pot Rinka in Perišče) ter z odlično predstavo gledališke skupine Smreka, so nam krajani Spodnje Savinjske doline pričarali lepoto, ki se odraža v naravi.