Podružnična šola Prevorje je članica Mreže gozdnih vrtcev in šol, s katero upravlja Inštitut za gozdno pedagogiko in ima podporo pri Zavodu RS za šolstvo.

Kot člani Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije spodbujamo kreativnost, inovativnost, radovednost, sodelovanje in odličnost naših otrok. Težimo k temu, da postane gozd s številnimi pozitivnimi učinki samoumeven del vsakodnevnih dejavnosti in ne le ena od mnogoterih možnosti, ki so otrokom le občasno na voljo. Učitelji redno obiskujemo z učenci bližnji gozd in obenem iščemo pot nazaj k naravi, k večji svobodi gibanja in razmišljanja, ki smo ga včasih že poznali, a ga je izrinil sodoben način življenja.

Gozdne šole ponujamo otrokom odmik od današnje standardizirane vzgoje in poučevanja.Pri doseganju splošnih vzgojno-izobraževalnih ciljev sledimo otrokovim naravnim značilnostim in potrebam odraščanja: gibanje, iskanje izzivov, ki so potrebni za razvoj nevrološkega sistema, svoboda, prosta igra, gradnja socialnih odnosov … To je poučevanje, ki prinaša nove priložnosti, več avtonomije, vseživljenjsko učenje, raziskovanje, odkrivanje bogastva virov, samozavest, samozaupanje, ustvarjalnost in pozitivno učno klimo. Vse našteto velja tako za pedagoške delavce kot otroke.

V naši šoli je gozdna pedagogika del vsakdana že od nekdaj. Šola stoji sredi narave, daleč stran od prometa in industrije, tako da je gozd na dosegu roke.

Pred leti, ko še nismo poznali IKT, smo bili v gozdu ali na travniku vsak dan, saj je bila to naša interaktivna učilnica in telovadnica. Danes pa je sodobna tehnologija odvrnila ljudi od narave – podobno je tudi v šolah, saj nas interaktivni učbeniki “silijo” k sedenju, gledanju v i-table ali tablice. Toda na učitelju sloni odločitev, kako bo poučeval! In pri nas smo učiteljice naklonjene naravi kot učiteljici, zato še vedno koristimo naravne danosti, ki jih otroci lahko zaznavajo z vsemi čutili. Otroci so zelo radi v gozdu in tudi s starši še nismo imeli težav. Ne kompliciramo s klopi in kačami, saj so ti sestavni del našega življenja.

Na naši šoli vodi projekt Martina Kosaber Gril, martina.kosaber@slivnica.si, ki je zadolžena za koordinacijo.

Fotoutrip naših gozdnih dogodivščin

                                                 :

Slika 1 Radi objemamo drevesa, se povežemo z naravo                     Slika 2 Tek v klanec

                                   

Slika 3 Lokalni gozdar nam posreduje zanimive informacije                           Slika 4 Učimo se v objemu nežnega zelenja