Obveščamo vas, da bo potekal vpis v 1. razred po naslednjem urniku:

  • OŠ Slivnica pri Celju v Gorici pri Slivnici v četrtek, 28. 2. 2019, od 8. do 10.30 ure v pisarni šolske pedagoginje
  • PŠ Loka pri Žusmu v petek, 1. 3. 2019, od 7.30 do 8. ure v pisarni PŠ Loka pri Žusmu
  • PŠ Prevorje v petek, 1. 3. 2019, od 9. do 10. ure v pisarni PŠ Prevorje

 Vpis je OBVEZEN za vse otroke, ki so rojeni v času od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013.

K vpisu pripeljite otroka in prinesite njegov rojstni list ali osebno izkaznico (na vpogled).

Vabljeni!

Šolska pedagoginja                                                              Ravnateljica
Judita Leskovšek Andrič, prof.                                           Marjeta Košak, prof.