Tretji dan je bil odličen in seveda rdečeličen.

Z vlečnico smo se povzpeli, zraven peli, bili veseli.

Zvečer spoznali smo splavarja, lovca pohorskega gospodarja.

Lepo pozdravljamo vse, ki na nas mislite.