Učenci 8.a in 8.b razreda so imeli v sredo, 09.05.2018, tehniški dan obdelava podatkov. Najprej so se seznanili z  vrstami  podatkov, urejanjem podatkov, sestavljanjem preglednic, predstavitvijo, analizo ter interpretacijo  podatkov.

Sledila je seznanitev s potekom tehniškega dne.

Učence so bili razdeljeni na šest skupin. Vsaka skupina si je zbrala temo in sestavila vprašalnik. Vprašalnike posamezne skupine so izpolnili učenci drugih skupin.  Podatke so po navodilih obdelali. Nekatere podatke je vsaka skupina tudi vnesla v računalniški učilnici v excel in s tem programom izdelala različne grafe.

V zadnjem delu so oblikovali poročila in izdelali plakat. Sledila je predstavitev rezultatov po skupinah.

no images were found

Učiteljici matematike

Nataša Vnučec in Alenka Polenšek