17. november 2017 je dan slovenske hrane. Na naši šoli smo ga obeležili zelo pestro: imeli
smo zdrav zajtrk, v telovadnici smo zapeli in posneli Slakovo pesem Čebelar ob spremljavi
harmonikarjev, nato pa smo v okviru projekta Zdrava šola po razredih izvedli delavnice,
različne gibalne vaje, ki so učence sprostile in so se ob njih zabavali.
Preden smo vsi skupaj zapeli, je zbrane učence in učitelje nagovorila gospa Judita Methans
Šarlah, vodja Oddelka za družbene dejavnosti Občine Šentjur, ki je ob tej priložnosti šoli
podarila knjigo z naslovom Brez čebel ne bo življenja.
Veseli smo bili tudi obiska dveh čebelarjev iz čebelarskega društva Slivnica, gospoda Petra
Močnika in gospoda Ignaca Mastnaka, ki nam je čestital za lepo prireditev in pohvalil naše
mlade čebelarje. Učenci od 1. do 5. razreda so nadaljevali z naravoslovnim dnem, obisk
kmetije jih je zelo navdušil.