Učenka Nika Pungeršek se je udeležila literarnega natečaja Roševi dnevi. Napisala je prozno besedilo z naslovom Barve. Z njim se je po oceni dr. Barbare Simoniti, Boštjana Gorenca – Pižame in Barbare Rigler uvrstila med najboljše avtorje. Z mentorico Polonco Vengušt sta se 22. 3. 2017 udeležili zaključne prireditve na OŠ Frana Roša v Celju, kjer so za mlade avtorje pripravili ustvarjalno literarno delavnico pod vodstvom pisatelja, publicista, igralca in prevajalca Boštjana Gorenca – Pižame, mladi literati so se družili in izmenjali izkušnje ter kot rezultat dela v delavnici pripravili kratko zaključno uprizoritev.  Nikino besedilo je objavljeno v zborniku, prejela pa je tudi priznanje JSKD.