Petek, 17. maj 2024, si bomo vsi iz loške šole dobro vtisnili v spomin. To je bil za nas velik in poseben dan, saj smo praznovali 50-letnico naše podružnice. V kulturnem programu smo pokazali mnogo tega, kar znamo in zmoremo. Obogatili so ga otroci iz vrtca, pevski zbor učiteljic ter odličen solist. Celotna nit kulturnega programa se je navezovala na zgodovino šole, ki se je prepletala s sedanjostjo.

Veseli smo, da ste si obiskovalci vzeli čas tudi za ogled razstavljenih fotografij in izdelkov učencev, kramljanje z upokojenimi učiteljicami ter prijetno druženje ob pogostitvi.

Ob tej pomebni obletnici je nastal zbornik z naslovom Po poteh šolskih spominov, v katerem je opisana zgodovina šolanja v Loki, pomembnejše dejavnosti, projekti, tekmovanja in drugo. Upamo, da vas bo pritegnil k branju in boste ob tem podoživljali šolske trenutke.

Praznični petek je tako za nami in veseli smo, da smo ga ustvarili skupaj. Zato je prav, da se najlepše zahvalimo vsem, ki ste soustvarjali kulturni program in poskrbeli za tehnično izvedbo, pomagali pri pripravi pogostitve, spekli pecivo in druge dobrote, darovali sadje, pijačo, skrbeli za prometni režim, uredili okolico šole, vključno s prenovo igrišča, poskrbeli za prevoz stolov, pomagali pri izdelavi spominskih tablic, fotografirali dogodek in prispevali finančna sredstva za izdajo zbornika.

Hvala, ker ste praznovali z nami in naj vam ta dogodek ostane v čim lepšem spominu. Nam zagotovo bo!