V sklopu Celostne prometne strategije občine Šentjur se izdelujejo načrti šolskih poti za vse osnovne šole v občini po novih smernicah Javne agencije RS za varnost prometa.
S svojimi odgovori boste pripomogli h kvalitetnejši izdelavi načrta, zato vabimo, da rešite: