Bralni teden smo izvedli v tednu pred jesenskimi počitnicami, med 23. in 27. oktobrom 2023. Brali smo vsi, učenci in učitelji, na matični šoli in na obeh podružnicah, pri pouku, v času dežurstev, jutranjega varstva in podaljšanega bivanja.

Na razredni stopnji so učiteljice organizirale branje po svojih idejah in bralnih sposobnostih učencev: mlajšim učencem so prebirale ali pripovedovale učiteljice, učenci od tretjega razreda so prebirali knjige že sami. Mnogi so v tem tednu prebrane knjige predstavili za bralno značko. Učenci so  literarno in likovno ustvarjali in spoznavali kamišibaj.

Na predmetni stopnji so učenci brali primerne knjige po svojem izboru (ali knjige, besedila po izboru učiteljev). Učitelji smo organizirali delo tako, da smo pri urah predvidevali čas za branje (približno 10 minut).

V bralnem tednu nam je uspelo, da so učenci prebirali knjige, se o njih pogovarjali, jih priporočali drug drugemu, obisk knjižnice in izposoja sta se povečala, učenci so knjige predstavljali mentoricam branja.

Pri branju smo se dobro počutili, trudili se bomo, da bomo še naprej pogosteje posegali po knjigah.

Z bralnim tednom smo se pridružili Nacionalnemu mesecu skupnega branja in mednarodnemu mesecu šolskih knjižnic.