Nagovor župana občine Šentjur ob pričetku šolskega leta 2023/2024.