Učenci 3., 4. in 5. razreda z učiteljico Marijo Frece Perc ter učenci 1. in 2. razreda z učiteljicama Štefko Planko in Matejo Kramer.