Na podlagi 2. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se s 24. 1. 2022 za učence PŠ Prevorje uvaja izobraževanje na daljavo, ker je potrebno organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela prilagoditi epidemiološkim razmeram.

Trenutno se povečuje število okužb s COVID-19 med učenci PŠ Prevorje, odsotni sta tudi dve učiteljici, ki poučujeta na PŠ Prevorje. Zaradi odsotnosti strokovnih delavcev ne moremo zagotoviti pouka v šoli.

Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo predvidoma do 31. 1. 2022. Vsa morebitna dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.